Waarom is 22 maart Wereld Waterdag…?

Energiecentrale Redstack

 

Door een snel veranderende  wereld komen we continu voor nieuwe uitdagingen te staan.
Zo ook voor waterbeheer en sanitatie. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische groei vragen om duurzame oplossingen.om de wereld klaar te maken voor de toekomst.Daarom hebben de Verenigde Naties in 1993 besloten om 22 maart uit te roepen tot Wereld Waterdag.

Motto: “A day to celebrate, a day to change, a day to prepare”.Het doel is het bewust worden van de nationale en mondiale waterproblematiek.

Wij staan stil bij de opgaven die er nationaal zijn vanuit KaderRichtlijn Water (KRW) en ons wegennetwerk.
In ons dichtbevolkte land liggen veel wegen in beschermde gebieden.

RONA®Bermverbandblok - Altena Infra

Denk bij deze gebieden enerzijds aan grondwater-, drinkwaterbescherming en anderzijds  een bescherming voor de natuur.
In deze gebieden is het NIET gewenst dat er een verstoring wordt aangebracht door infiltratie van milieubelastende stoffen in de bodem.

Het is ecologisch gewenst om milieuverontreiniging bij de vervuilende bron aan te pakken.

Voor wegen, waar verontreiniging van zware metalen, nutriënten, minerale oliën, zouten en PAK’s met het afstromende hemelwater meegevoerd worden naar de berm, is de wegberm hiervoor de aangewezen plek.

De RONA®Zelf Reinigende Bermverharding is dan dé oplossing.

ZRB tekening