Waterschap Regge en Dinkel heeft bij Hankate één van de stalen kleppen van de stuw vervangen door een exemplaar van composiet. Vanuit de stichting Pioneering, dat vernieuwing in de bouw stimuleert, is een project gestart voor bredere toepassing van composietmaterialen. De ontwikkeling van een dergelijke klep is uniek en nog niet eerder toegepast in Nederland!

Productinnovatie binnen de waterbouw

Samen met ingenieursbureau Nepocon en Altena Infra-materialen heeft het waterschap het plan uitgewerkt om een stuwklep in composiet te ontwikkelen. ‘Een mooi voorbeeld van productinnovatie binnen de waterbouw,’ zegt lid van het Dagelijks Bestuur Jaap Hos van waterschap Regge en Dinkel. Hos geeft aan dat het een pilot betreft om ervaring op te doen met nieuwe innovatieve materialen. ‘De komende periode kijken wij hoe de nieuwe klep zich houdt. Wij hopen dat de ervaring van deze praktische toepassing mogelijkheden geeft om composietmaterialen vaker te gebruiken en breder in te zetten,’ aldus Hos.

Voordeel composiet

Het grote voordeel van composiet is de lange levensduur en het beperkte onderhoud. Dat is bij onderdelen als stuwkleppen, die permanent in gebruik zijn, een groot voordeel. Interessant is hoe de klep reageert in een dynamische omgeving met turbulent water. De ervaring die met deze praktische toepassing wordt opgedaan is waardevol voor andere renovaties en nieuwe projecten in de waterbouw. Dit sluit uitstekend aan bij de doelstelling van Pioneering dat staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap.

      ‘Innovatieve materialen gericht op lange levensduur en beperkt onderhoud

RONA®Composietstuw - Altena Infra RONA®Composietstuw 1