Waterdoorlatend RONA®Koepadblok

 • Voor mens en dier beloopbare verharding
 • Herbruikbaar c.q. herlegbaar systeem
 • Gescheiden opneembaar en recyclebaar
 • Duurzame constructie
 • Robuuste bermverharding

RONA®Koepadblokken

RONA®Koepadblokken zijn ontwikkeld voor het realiseren van waterdoorlatende verhardingen die goed beloopbaar zijn voor zowel mens als dier. De goede beloopbaarheid komt met name door de vlakke boven afwerking en de relatief kleine gaten in de betonelementen die maximaal 5 bij 5 cm groot zijn.

Door die kleine gaten, en dus een grotere hoeveelheid beton, krijgen de blokken een robuust karakter. Hierdoor zijn RONA®Blocks zeer geschikt voor het verharden van smalle bermen (41 cm breed) en zijn ze bestand tegen zware aslasten. De hol- en dolverbindingen zorgen voor een stabiele ligging waardoor het mogelijk is om met RONA®Koepadblokken ook grotere oppervlakten zoals een parkeerplaats of een opslag te verharden. Indien gewenst kunnen de gaten afgevuld worden met een waterdoorlatend en waterbergend stabiel schelpmengsel (RONA®Ecostabiel).

Ondanks het robuuste karakter van de betonblokken kan er toch gras groeien in de gaten. Hierdoor kan een verharding van Koepadblokken toch een groene aanblik krijgen.

TOEPASSINGSGEBIED

De RONA®Koepadblokken kunnen toegepast worden als:

 • Bermverharding (voor smalle bermen);
 • Beloopbare paden voor zowel mens als dier;
 • Parkeerplaatsen, met name waterdoorlatende;
 • Terreinverharding en opslagplaatsen;
 • Verharding van landbouwwegen;
 • Rijspoorverharding in landelijke- en natuurgebieden;

VOORDELEN RONA®Koepadblokken

Toepassing van de RONA®Koepadblokken geeft u de volgende voordelen:

 • De verkeersveiligheid wordt door een grotere stabiliteit van de smalle berm vergroot. Deze grotere stabiliteit zorgt er met name voor dat het aantal eenzijdige ongevallen kan afnemen;
 • Het betonblok is een robuuste en duurzame verharding: aan alle drie P’s (people, planet, profit) dragen de RONA®Koepadblokken bij. Daarnaast is het systeem herlegbaar c.q. geheel gescheiden opneembaar en zijnalle onderdelen opnieuw te gebruiken;
 • Door de relatief kleine gaten in het blok van maximaal 5 bij 5 cm is het blok goed beloopbaar voor mens en dier, terwijl regenwater toch goed in de bodem kan infiltreren;
 • Ondanks het relatief grote betonoppervlak van het blok kan het blok toch een groen karakter krijgen en kan gras vrij groeien in de gaten;
 • De vlakke oppervlakteprofilering zorgt voor nagenoeg geen extra geluidproductie en biedt aan fietsers het gewenste fietscomfort.

CRITERIA VOOR DUURZAME INKOOP

 • Verhoogt de verkeersveiligheid;
 • Voldoet aan ‘’Cradle to Cradle’’ principe;
 • Een diervriendelijke en goed beloopbare verharding;
 • Geheel gescheiden op te nemen en volledig herlegbaar;
 • Geheel recycleerbaar;
 • Zorgt voor een hard oppervlak met waterinfiltratie.

Onze producten

Altena Infra-materialen opereert sinds 1992 als professioneel leverancier en adviseur voor producten in de grond-, weg- en waterbouw. Door eigen innovaties en veel kennis zijn we specialist op diverse gebieden.