In de zomerperiode van 2014 heeft Natuurmonumenten samen met Altena onderzocht in hoeverre de geurstof Tupoleum in staat is om rood- en zwartwild (onder andere reeën en wilde zwijnen) te weren van een bepaalde aantrekkelijke locatie, in dit geval een goed bezochte drinkplaats.

Achterliggend doel van deze praktijkproef was om te onderzoeken of met behulp van Tupoleum wilde dieren van een bepaalde locatie geweerd kunnen worden, om zodoende bijvoorbeeld het aantal aanrijdingen met die dieren te kunnen verminderen.

Om de werking van samen met de geurstof Tupoleum te onderzoeken zijn er rondom de drinkplaats op Planken Wambuis  in een denkbeeldig vierkant 4 stuks RONA®Zwijnverdwijnzuilen geplaatst.

De werking van de geurstof is getest door in 2 tijdsfasen de hoeveelheid wild in kaart te brengen dat de waterpoel bezocht heeft. Het in kaart brengen van het wild gedurende de proefperiode is op twee manieren gedaan: doormiddel van filmcamera’s met bewegingssensor en visueel doordat de wildbeheerders van Natuurmonumenten sporen in het zand rondom de drinkplaats hebben geteld. Daarnaast is gedurende de gehele periode de neerslag gemeten.

Als eindconclusie van deze veldtest kan gesteld worden dat:

Uit de uitgevoerde geurproef is gebleken dat de geurstof Tupoleum, toegevoegd aan RONA®Zwijnverdwijnzuilen uitstekend in staat is om, gedurende een bepaalde periode, het bezoek van wilde dieren op een bepaalde locatie significant te reduceren.