RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN

RONA®Ton zuilen worden met een mechanische klem gezet op een fijn geprofileerd granulair filter waaronder een non woven geotextiel is voorzien. Na het zetten wordt de steenzetting ingewassen met fijne basaltsplit.

PRINCIPESCHETS

Onderdelen (in nummers)

  1. RONA®Ton betonzuilen
  2. granulair filter van gebroken gesteente
  3. non-woven geotextiel
  4. inwasmateriaal basaltsplit
  5. teenconstructie met betonband of perkoenenrij
  6. bovenopsluiting met betonband of RON®taludplaten
  7. steenbestorting kreukelberm

AANBRENGEN

De machinale pakketten met RONA®Ton zuilen zijn 1,2 m2 groot en worden aangeleverd nabij het dijkvak. Het granulair filter wordt gestort op een onderlaag van non-woven geoxtiel dat tegen de onderband omhoog wordt gezet. Het granulaire filter wordt op het gewenste profiel met tonrondte gebracht over een lengte van enkele dagproducties.

Startend vanaf de teenconstructie worden de rijen en lagen met de RONA®Ton zuilen per pakket aangebracht met de mechanische klem. Na het aanbrengen wordt het basaltsplit aangebracht op de glooiing en ingeveegd in de openingen tussen de zuilen.

A-Ronaton-in-droge-zetten

TECHNISCHE INFORMATIE EN PROJECTINFORMATIE

Voor technische informatie over RONA®Ton klik u hier. Voor een nadere toelichting, dimensionering en/of een passende oplossing voor uw project kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via ons kantoor in Kampen (085 – 049 5020).

UITVOERINGSMETHODE

RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN
A. RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN
D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden
B. RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN - ALS PREFAB MAT
RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN – IN SITU ALS MATRAS
C. RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN – IN SITU ALS MATRAS
D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden
D. RONA®BLOKKENMAT IN NATTE OMSTANDIGHEDEN
E-Taludplaat
E. RONA®TALUDPLAAT IN DEN DROGE UITVOEREN
RONA®BLOKKENMAT / TALUDPLAAT IN DROOG/NATTE OMSTANDIGHEDEN
F. RONA®BLOKKENMAT TALUDPLAAT IN DROOG - NATTE OMSTANDIGHEDEN