F. RONA®BLOKKENMAT / TALUDPLAAT IN DROOG/NATTE OMSTANDIGHEDEN

De RONA®Blokkenmatten aangeleverd in een uitvoering die verwerking onder water mogelijk maakt. Bij verwerking volledig onder water en uit zicht kan het noodzakelijk zijn te werken met een duikploeg. De minimale dikte van de betonblokken is bij deze combinatie 120 mm en de gewichten van de matten kunnen variëren van ca. 200 tot 270 kg/m2. De uitvoering van de blokken en de afwerking van de toplaag kan op een aantal verschillende manieren: open en dichte blokken, genokt of glad. De RONA®Taludplaten en het speciale woven geotextiel worden op locatie aangeleverd en in den droge ter plaatse naadloos samengesteld tot een aaneengesloten taludbekleding. De dikte van de taludplaten is 120 mm en het gewicht van de bekleding bedraagt 200 kg/m2. Bij overgangen en aan- sluitingen kan gebruik worden gemaakt van RONA®Taludpasplaten die exact passen in de hol- en dolverbindingen van de taludplaten.

PRINCIPESCHETS

Onderdelen (in nummers )

  1. RONA®Blokkenmat geprefabriceerde betonmatras
  2. HP90/90LL woven geotextiel met lussen
  3. hijszoom voor verwerken
  4. RONA®Taludplaten in machinale pakketten
  5. SG60/60 woven geotextiel
  6. inwasmaterial; uitkomende grond of gebroken gesteente
  7. teenconstructie; afhankelijk van het talud, matten ca 1 m1 laten doorlopen op de bodem
  8. bovenconstructie: het geotextiel in kielspit wegwerken; de aansluiting op maaiveld of obstakels met RONA®Taludpasplaten.
  9. waterstand kan al dan niet verlaagd worden

AANBRENGEN

De matten worden aangebracht met een klem, evenaar en hijs- of telekraan. De overlap van het geotextiel zit aan één kant zodat de matten een aansluitend en zanddicht geheel vormen. De matten kunnen aanvullend worden verankerd door stalen haarspelden door de gaten in de betonblokken te drukken. Het geotextiel voor het droge talud wordt tevoren aangebracht met een overlap op het geotextiel van de betonmatten en tijdelijk gefixeerd op het talud. De taludplaten worden aangebracht met een mechanische of hydraulische klem tot zichtdiepte onder de waterlijn.

F-Mat-en-Taludplaat

TECHNISCHE INFORMATIE EN PROJECTINFORMATIE

Voor technische informatie over RONA®Ton klik u hier. Voor een nadere toelichting, dimensionering en/of een passende oplossing voor uw project kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via ons kantoor in Kampen (085 – 049 5020).

UITVOERINGSMETHODE

RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN
A. RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN
D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden
B. RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN - ALS PREFAB MAT
RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN – IN SITU ALS MATRAS
C. RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN – IN SITU ALS MATRAS
D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden
D. RONA®BLOKKENMAT IN NATTE OMSTANDIGHEDEN
E-Taludplaat
E. RONA®TALUDPLAAT IN DEN DROGE UITVOEREN
RONA®BLOKKENMAT / TALUDPLAAT IN DROOG/NATTE OMSTANDIGHEDEN
F. RONA®BLOKKENMAT TALUDPLAAT IN DROOG - NATTE OMSTANDIGHEDEN