Een lokale uitspoeling van de oever ter hoogte van de spoorbrug over het Twentekanaal bij Eefde was de reden voor het Waterschap Rijn en IJssel om de oude Gobi blokkenmat te laten opnemen en te vervangen door RONA®Blokkenmatten type B9.

Deze nieuwe blokkenmat is bij uitstek geschikt voor het inpassen in bestaande oeverbeschermingen vanwege de   hanteerbare afmetingen en de mogelijkheid de mat eenvoudig op maat te kunnen maken zonder verlies van functionaliteit.

De eigen onderhoudsploeg van het waterschap kon de matten leggen, op maat maken en afwerken.

Voor meer informatie over deze innovatie op het gebied van oeverbescherming klikt u op deze link.

Gegevens over dit project vind u door te klikken op deze link of te kijken op onze pagina Downloads.

__________________________________________________________

RONA®Betonblokkenmat type B9 open

Betonblokkenmatten worden toegepast bij het beschermen van bodems en taluds van watergangen, bij uitstroomvoorzieningen en als bescherming van folies of leidingen. Altena Infra materialen heeft een nieuw type betonblokkenmat ontwikkeld: het type B9. Bij die ontwikkeling hebben we enkele noviteiten geïntroduceerd op basis van de volgende principes:

  • Betere hechting blokken aan geotextiel: bestaande kabel- of pennenmatten koppelen de betonblokken lokaal en mechanisch op een geotextiel drager. Bij de B9 blokkenmat heeft ieder individueel betonblok optimale hechting aan de drager, doordat het geotextiel deels is opgenomen in het betonblok. De verbinding tussen blok en geotextiel bevat géén zware metalen of kwetsbare kunststof delen.
  • Hydrologisch gunstig stroomprofiel, minder ‘uplift’ krachten: door de betonblokken op de B9-matten vlak met een trapeziumvormige afloop naar de rand te maken, ontstaat er bij aanstroming over de mat een sterk verminderde zuigende werking. Door deze ‘uplift’ vermindering kunnen de blokken lichter worden uitgevoerd dan rekentechnisch aan gewicht nodig zou zijn . Dat scheelt materiaal en aanlegkosten bij het beschermen van de bodem.
  • Zeer grote hijshoek mogelijk tussen de blokken: door de optimale vormgeving van het blok te combineren een uitstekende hechting hebben we de blokken met gewenste tussenruimte op de drager gepositioneerd. Dit maakt het mogelijk om grotere hoekverdraaiingen te realiseren met de prefab blokkenmat. Deze extra ruimte geeft ook meer mogelijkheden voor begroeiing en voor het aanstorten van randen en overgangen met bijvoorbeeld onderwaterbeton.
  • Hanteerbare en veilige matafmeting, snel en eenvoudig op maat maken: bij het ontwerp van de nieuwe B9 mat heeft Altena bijzonder gelet op het aspect veiligheid. Naast de goede hechting van individuele blokken hebben we de matten qua afmeting kleiner gemaakt om het laden, lossen en verwerken te vergemakkelijken en veiliger te maken, zonder hierbij de legsnelheid in gevaar te brengen. De keuze is hierbij gevallen op één enkele afmeting (4,00 x 1,20 m) met daarbij door de grotere blokafstand de mogelijkheid om de mat pas te maken zonder zaag- en hakwerk. Tussen de blokken door kan het geotextiel eenvoudig worden doorgesneden terwijl ieder blok volledig verankerd blijft aan de geotextiel drager. Het moeizaam en inspannend hanteren van hele zware betonblokkenmatten kan dus verleden tijd zijn.
  • Betere inpassing in de omgeving: door de grotere ruimte tussen de individuele blokken zal de afwerking met grond en/of split gemakkelijker zijn en zal begroeiing van de matten intensiever zijn. Een ontwerp dat beter is voor de natuur en ons milieu.