In de Grote en de Kleine Wetering bij Terwolde heeft het Waterschap Veluwe eind 2012 een waterberging met natuurvriendelijke oevers aangelegd. De kans op overstromingen en wateroverlast neemt hierdoor af. In tijden van droogte bieden de bergingen uitkomst.

Natuurvriendelijke oevers 1 Natuurvriendelijke oevers 2

Deze stapstenen – gevarieerde gebieden met een oppervlakte tussen 1-3 hectare – zijn ingericht met paaiplaatsen en beplanting waar waterdieren graag vertoeven. Op deze manier keren amfibieën, waterplanten en vissen op en in de wateren terug.

Om de zones bereikbaar te houden voor onderhouds- voertuigen zijn er doorrijdbare plaatsen gemaakt naar de voordes. Deze toegangswegen liggen gemiddeld een halve meter onder water en moeten stabiel blijven liggen en voldoende grip geven  voor de voertuigen.

Natuurvriendelijke oevers 1 Natuurvriendelijke oevers 3

De toegangswegen onder water zijn gemaakt met RONA® Blokkenmatten, die na het verwerken zijn ingestrooid met gebroken grind. Deze matten bevatten uiteraard geen stoffen die schadelijk zijn voor mens, natuur en klimaat.

Recent is het recreatieve fietspad langs deze prachtige natuurvriendelijke oever aangelegd en zijn er informatieborden geplaatst bij de stapsteen met uitleg over de verschillende dier- en plantensoorten die hier nu volop de ruimte hebben gekregen.

Natuurvriendelijke oevers 4