Een vergelijkend onderzoek naar zetstenen voor dijken uitgevoerd door Deltares heeft aangetoond dat Altena Infra-materialen de sterkste zetsteen voor dijken op de markt brengt: de RONA®Ton.

Om de stabiliteit bij golfaanval van een aantal moderne types steenzettingen vast te stellen is in 2014 en 2015 het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” uitgevoerd. Dit onderzoek is door een groot aantal partijen, waaronder Rijkswaterstaat, waterschappen en marktpartijen aan Deltares opgedragen. Altena Infra-materialen heeft ook deelgenomen aan dit onderzoek met RONA®Ton.

Doordat de onderzochte zetstenen ontworpen voor toepassing op primaire waterkeringen in Nederland, verschillen in vorm, hebben ze ieder hun eigen specifieke kwaliteiten. Ze bieden bijvoorbeeld extra stabiliteit of remming van de golfoploop. Er was echter nog te weinig kennis over hun unieke eigenschappen om de stenen optimaal te kunnen benutten en te vergelijken.

In de zeer nabije toekomst wil Rijkswaterstaat het mogelijk maken om het onderscheid tussen de typen steenzettingen tot uiting te laten komen in het rekenmodel Steentoets. Daarvoor wordt voor elk type steenzetting de stabiliteitsfactor fstab geïntroduceerd. Deze stabiliteitsfactor is afhankelijk van de prestaties bij zware golfaanval in het onderzoek ten opzichte van de verwachtingen op grond van berekeningen met Steentoets (met fstab = 1).

Naarmate de steenzetting beter presteert ten opzichte van de standaard berekende constructie in Steentoets, krijgt de zetsteen een hogere stabiliteitsfactor toebedeeld. Die stabiliteitsfactor wordt vervolgens gebruikt om het resultaat van Steentoets, de benodigde toplaagdikte, aan te passen, zodat de hiermee berekende stabiliteit beter overeenkomt met de gemeten stabiliteit.

Op basis van de uitgevoerde proeven en de rapportage van Deltares hierover is de stabiliteitsfactor fstab voorRONA®Ton vastgesteld op:  1,21 . Met deze factor is RONA®Ton de sterkste zuil gebleken die momenteel te verkrijgen is en kunnen dijkbekledingen bijna 20% dunner gemaakt worden

Meer informatie over RONA®Ton vindt je hier.

Of lees het artikel dat Cobouw schreef over de RONA®Ton!