natuuroever met onderhuidse versterkingen
April 2016: Prachtig begraasde groene oever van de Groenlose Slinge
taludplaten
April 2014: oeverversterking met RONA®Taludplaten in uitvoering

De loop van de Groenlose Slinge bij Borculo is aangepast met diverse kunstwerken zoals een vistrap en een doorwaardbare plaats voor aangespannen rijtuigen. Een bocht in de Slinge nabij de museum boerderij Lebbenbrugge moet bij hoge afvoeren water kunnen bergen zonder uit te spoelen. Daarom is deze onder de groene laag versterkt met zware taludplaten op een geotextiel filter.

Een deel van de oude teenbestorting is verwijderd, waarna de taludplaten machinaal zijn aangebracht op het geotextiel. Na het afwerken met grond is deze bestorting op de waterlijn weer hersteld.  Binnen een jaar was deze bocht weer begroeid en begraasd en tegen uitspoeling bij hoge waterafvoeren beschermd.

Verderop heeft het Waterschap Rijn en IJssel een ondiepte gemaakt om aangespannen rijtuigen en insprectievoertuigen te kunnen laten passen. Hier is op een soortgelijke wijze gewerkt, gebruik makend van een kleiner formaat betonverharding onder water waardoor daar een zgn. blokkenmatras is aangelegd. Dit is een naadloze verharding met in elkaar grijpende betonblokken van 40 x 40  cm. die onwrikbaar vast liggen op een 3D geotextiel. Om te kunnen spotten waar de verharde ondiepte zich bevind staan er 4 zware hardhouten palen die de doorwading markeren.