Voor De Afsluitdijk, een project van Rijkswaterstaat, leverde Altena Infra-materialen RONA®Prolen wrijfdelen aan Hakkers BV. Deze wrijfdelen van UHMW-pe worden toegepast bij de wachtplaatsen en remmingwerken nabij de Stevingsluizen bij Den Oever.
[2021]altena-infra-materialen-afsluitdijk (1)

[2021]altena-infra-materialen-afsluitdijk (3)
Hakkers BV voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de aannemerscombinatie Levvel – project Afsluitdijk.
#project #innovation #afsluitdijk #uhmwpe #hakorit