Inleiding ontwerpbrochure ‘Handboek Oevers’

Altena biedt u met deze ontwerpbrochure over oever- en bodembescherming de mogelijkheid om de opbouw en detaillering van veel voorkomende constructies te bekijken en toe te passen. We geven hierin oplossingen om oevers en bodems effectief te beschermen tegen de gevolgen van bijvoorbeeld waterstroming en/of golven. U kunt hiermee onder andere boothellingen ontwerpen, uitstroomvoorzieningen detailleren en oplossingen krijgen om kwetsbare leidingen te beschermen.

Door een eenvoudige keuzestructuur met 12 veel voor-komende praktijkvoorbeelden en een aantal bijbehoren-de uitgewerkte principedetails kunt u een materiaal- en uitvoeringsmethode bepalen die u verder kunnen helpen bij uw ontwerp. Aan de hand van de uitvoeringsmetho-den die verderop in deze brochure zijn uitgewerkt, kunt u uw ontwerp verder uitwerken. Van alle producten die u kiest zijn basisbesteksomschrijvingen beschikbaar. Indien er zaken nog niet duidelijk genoeg zijn weerge-geven, of er een berekening moet worden gemaakt van de constructie, dan kunnen de medewerkers van Altena u altijd verder helpen.

Ontwerpbrochure ‘Handboek Oevers’

PRODUCT EN UITVOERINGSMETHODEN