Inlaatkanaal Waterzuivering

Bij een inlaatkanaal voor water, voor bijvoorbeeld een voorzuivering voor het zuiveren van water, moet er over het algemeen gezorgd worden voor een continue toestroom van water, waarbij zowel bodem als talud een lage hydraulische weerstand hebben. Dit betekent dat de oever zowel waterdoorlatend als vlak moet zijn. Dit kan gerealiseerd worden door toepassing van RONA®Blocks in matvorm op geotextiel.

Belasting:

  • Golven tot Hs golfhoogte van 40 cm
  • Stroming langs het talud tot ca. 2 m/s
  • Stroming haaks op het talud

Principe constructieopbouw:

De bescherming van een dergelijke oever kan worden opgebouwd met aaneengesloten gelegde open blokkenmatten. Deze matten bevatten geen stoffen die schadelijk zijn voor ruw drinkwater. Indien het kanaal in den droge kan worden gebouwd, dan kunnen de stabiele en vlakke betonblokken ter plekke aan het lusjesweefsel HP90/90LL verbonden worden met een gepatenteerd verlijmingsysteem.

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid Uitvoeringsmethode Product
in den natte door toepassing van matten bestaande uit gladde waterdoorlatende betonblokken verbonden aan een drager van geotextiel RONA®Betonblokkenmat (prefab)
in den droge door toepassing van grote doorlatende betonele- menten (min. 185 kg) los geplaatst op geotextiel of door toepassing van matten bestaande uit betonblokken verbonden aan een drager van geotextiel RONA®Blokkenmatras (in situ gemaakt)
deels nat, deels droog door toepassing van matten onder water en be- tonelementen (min. 185 kg) op geotextiel boven water RONA®Blokkenmat (combinatie prefab met insitu gemaakt)

ONTWERPBROCHURE ‘HANDBOEK OEVERS’

PRODUCT EN UITVOERINGSMETHODEN