Natuurvriendelijke Oever

Het is mogelijk om een ook natuurvriendelijke oever te stabiliseren én tevens te voorzien van een waterdoorlatende ecologische oeververdediging. Het ecologische aspect van deze waterdoorlatende oeververdediging komt met name tot uiting in de uitgewassen deklaag van een poreus mineraalgesteente: lava. Dit poreuze gesteente is in staat om langer vocht vast te houden en zo een betere bodem te vormen voor micro-organismen en het plantenleven op de oever. De foto hiernaast laat dit langere vasthouden van water goed zien nadat een kleine scheepsgolf over een gewoon blok én een ECO blok heengespoeld is.

Belasting:

  • Golven tot significante hoogte van 40 cm
  • Stroming langs het talud tot ca. 2 m/s
  • Stroming haaks op het talud

Principe constructieopbouw:

De opbouw van een dergelijke oeverbescherming kan bestaan uit een constructie van waterdoorlatende betonmaterialen met een ecologische deklaag verbonden aan of los geplaatst op geotextiel, tezamen op de aanwezige geëgaliseerde ondergrond.

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid Uitvoeringsmethode Product
in den droge door toepassing van doorlatende betonelementen (min. 185 kg) los geplaatst op geotextiel of door toepassing van matten bestaande uit betonblok- ken verbonden aan een drager van geotextiel RONA®Taludplaat, RONA®Ton of RONA®Blokkenmatras met
ECO toplaag i.c.m.
doorlatende beton.
deels nat, deels droog door toepassing van matten onder water en be- tonelementen (min. 185 kg) op geotextiel boven water RONA®Blokkenmat met
ECO toplaag in combinatie met RONA®Taludplaat

ONTWERPBROCHURE ‘HANDBOEK OEVERS’

PRODUCT EN UITVOERINGSMETHODEN