ZEE, RIVIER (BUITENWATER OF PRIMAIRE KERING)

Een primaire waterkering is in Nederland een dijk die beschermt tegen het buitenwater, zoals vastgelegd in de Waterwet. Buitenwater is volgens de Waterwet water van de grote rivieren (Rijn, Maas, IJssel), het IJsselmeer, het Markermeer en de zee. Deze wateren kennen zo’n groot debiet dat dit debiet bij extreme situaties (storm, hoge rivierafvoer) niet beheerst kan worden. Buitenwater is ook water dat een polder omgeeft. Anders gezegd: al het water dat niet binnen de begrenzing van de polder is en waarop uitgewaterd wordt. Dit kan een boezemwater of een rand- meer betreffen. Alle primaire waterkeringen moeten worden gedimensioneerd met het programma Steentoets van Rijkswater- staat/Deltares.

BELASTING

Golven
Stroming haaks op het talud
Stroming langs het talud

PRINCIPE CONSTRUCTIEOPBOUW

De opbouw van een primaire waterkering glooiing met open filterconstructie bestaat uit een constructie van (beton-)zuilen op een filter- constructie van gebroken steen en geotextiel, op meestal een bewerk- te en geëgaliseerde kleiondergrond. Uit de dimensionering met Steen- toets volgt de benodigde dikte en opbouw van de constructie.

UITVOERINGSMETHODEN EN MATERIALEN

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid


In den natte


In den droge

Uitvoeringsmethode


Uitvoeringsmethode Het zetten van zuilen in den natte is nagenoeg onmogelijk

Door toepassing van grote doorlatende beton elementen (min. 185 kg/m2) los geplaatst op geotextiel

Producten


RONA®Ton

Praktijkvoorbeelden