Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is volop bezig geweest om het cultuurhistorische park er weer verzorgd bij te te hebben liggen voor het nieuwe seizoen.

olm05olm01

Eén van de vele onderhoudsprojecten dit voorjaar is het aanleggen van een nieuwe bodembekleding van de watergang rondom de Beerta boerderij.  Net als bij een eerder aangelegde watergang bij een naburige hoeve, boerderij Midlum, is hier gekozen om gebruik te maken van RONA®Leem als natuurlijke oever, gelet op de goede resultaten wat betreft waterdichting en aangroei van waterplanten over verloop van tijd.

De link naar de projectinformatie over deze uitvoering met RONA®Leem vind u hier.

De bijzondere eigenschappen van RONA®Leem zijn de consistente samenstelling, verwerkingsgemak en uitstekende waterkerende eigenschappen. Aannemersbedrijf Vaarkamp uit Ede legde deze kleilaag in een korte periode aan.
Op de onderstaande foto’s is goed te zien hoe het materiaal er na aanbrengen uitzien en ook wanneer het enige jaren heeft dienstgedaan. Dat was ook de reden dat het openluchtmuseum ten tweeden male koos voor dit bijzondere natuurlijke materiaal.

olm04
Oevers boerderij Midlum met RONA®leem

olm03

RONA®Leem bestaat uit een 100% natuurlijk mineraalmengsel van silt, klei en zand. Door fabrieksmatige samenstelling van de fracties ontstaat een homogene afdichtende laag. De kwaliteit wordt tijdens de fabricage continu gecontroleerd waardoor RONA®Leem beschikt over een BSB certificaat.

Voor wie het Openluchtmuseum niet kent…..

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem vangt de geschiedenis. In authentieke gebouwen, voorwerpen en ware verhalen. Ze nemen je mee op een reis door de tijd. Van twee eeuwen geleden tot heel recent. Je komt er ogen te kort. De mensen van het museum lijken zo uit het verleden te zijn weggelopen. Trots op hun erfgoed, inspireren ze je met hun verhalen

Naast de uitvoering van dagelijkse activiteiten in het museum werkt het museum samen met diverse partners om bijvoorbeeld de Canon van Nederland te tonen, vanuit het museum wordt de website www.entoen.nu over de Canon beheerd, zijn ze hoofdorganisator van de Maand van de Geschiedenis in oktober en samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) het topinstituut volkscultuur en immaterieel erfgoed in Nederland.