Altena Infra Materialen biedt met deze nieuwe praktische ontwerpbrochure de mogelijkheid om de opbouw en detaillering van veel voorkomende constructies voor oever- en bodembescherming te bekijken en toe te passen.

We geven hierin de ontwerper oplossingen om oevers en bodems effectief te beschermen tegen de gevolgen van bijvoorbeeld waterstroming en/of golven. Hij kan hiermee onder andere boothellingen ontwerpen, uitstroom-voorzieningen detailleren en oplossingen krijgen om kwetsbare leidingen te beschermen.

Door een eenvoudige  keuzestructuur met 12 veel voorkomende praktijkvoorbeelden en een achttal bijbehorende uitgewerkte principedetails kan een materiaal- en uitvoeringsmethode bepaald worden.

Aan de hand van de uitvoeringsmethoden die verderop in deze gids zijn uitgewerkt, wordt het ontwerp verder meer in detail uigetwerkt. Met duidelijke tekeningen wordt aangegeven welke materialen en lagen er in de constructie te vinden zijn.  Van al deze producten en uitvoeringsmethoden die gekozen kunnen worden zijn besteksomschrijvingen beschikbaar.

Het Handboek Oevers zoals Altena Infra Materialen dat nu heeft opgezet in de vorm van een ontwerpbrochure is gebaseerd op de ervaring van ons bedrijf als adviseur en leverancier over een periode van enkele decennia. We zijn ervan overtuigd zijn dat er na de verspreiding een periode van aanvullingen en aanpassingen zal komen waar de gebruikers weer van kunnen profiteren.

Vandaar dat we na het uitkomen van deze eerste versie de gebruikers zullen vragen naar de ervaringen ermee en het gebruiksgemak en hun wensen en opmerkingen verwerken in de versie 2.0, verwacht in najaar 2015.

Wanneer u interesse heeft om kennis te nemen van de ontwerpbrochure voor bodem-en oeverbescherming kan dat door u als gebruiker aan te melden per email op info@altena-groep.nl onder vermelding van Ontwerpbrochure ‘Handboek oevers’.