Een lokale uitspoeling van de oever ter hoogte van de spoorbrug over het Twentekanaal bij Eefde was de reden voor het Waterschap Rijn en IJssel om de oude Gobi blokkenmat te laten opnemen en te vervangen door RONA®Blokkenmatten type B9.

Deze nieuwe blokkenmat is bij uitstek geschikt voor het inpassen in bestaande oeverbeschermingen vanwege de   hanteerbare afmetingen en de mogelijkheid de mat eenvoudig op maat te kunnen maken zonder verlies van functionaliteit.

De eigen onderhoudsploeg van het waterschap kon de matten leggen, op maat maken en afwerken.

Voor meer informatie over deze innovatie op het gebied van oeverbescherming klikt u op deze link.

Gegevens over dit project vind u door te klikken op deze link of te kijken op onze pagina Downloads.

__________________________________________________________

RONA®Betonblokkenmat type B9 open

Betonblokkenmatten worden toegepast bij het beschermen van bodems en taluds van watergangen, bij uitstroomvoorzieningen en als bescherming van folies of leidingen. Altena Infra materialen heeft een nieuw type betonblokkenmat ontwikkeld: het type B9. Bij die ontwikkeling hebben we enkele noviteiten geïntroduceerd op basis van de volgende principes: