In de wereld van betonblokkenmatten is er slechts zelden een innovatie te bespeuren. Zes jaar geleden waren we de eerste die betonblokken verbonden met de geotextiel drager. Vanuit onze ervaring met het produceren van prefab betonblokmatten en ter plaatse geproduceerde betonblok’matrassen’ ontstond de behoefte om een compleet nieuw type blok en blokkenmat te laten maken.

Deze nieuwe betonblokkenmat heet de RONA®Blokkenmat type B9 en is per direct leverbaar.

Op basis van de ideale uitgangspunten van gewichten, afmetingen en eisen wat betreft open ruimte, in verband met doorgroeibaarheid, konden we deze nieuwe B9 betonblokkenmat de ‘ideale maten’ meegeven. Daarbij hebben we speciale aandacht besteed aan het versnellen van fabricageproces en het vergroten van de kwaliteit van de blokken en de hechting aan de drager.

De afmetingen van de ‘nieuwe mat’ zijn geoptimaliseerd om in de meest voorkomende gevallen te passen bij uitstromingen, kleine oevers en taluds. Daarbij is er bij het ontwerp de mogelijkheid ingebouwd om snel te kunnen worden aangepast aan de situatie te plaatse,  deze mat is zonder hechtingsverlies van de blokken op het werk op maat te snijden.

Altena RONA®Blokkenmat type B9 open

De hoekverdraaiing van de nieuwe B9 betonblokkenmat is extreem groot en uniek!

Betonblokkenmat type B9 open , beschrijving van het product.

Betonblokkenmatten worden toegepast bij het beschermen van bodems en taluds van watergangen, bij uitstroomvoorzieningen en als bescherming van folies of leidingen. Altena Infra materialen heeft een nieuw type betonblokkenmat ontwikkeld: het type B9. Bij die ontwikkeling hebben we enkele noviteiten geïntroduceerd op basis van de volgende principes: