scholekster02

Altena is pas kort in Kampen gevestigd , maar nu al is bewezen dat dit een vruchtbare combinatie is.
Dit is één van de vier jonge scholeksters die deze afgelopen week letterlijk naast ons kantoor zijn geboren.

scholekster01

In de strook tegen de warme gevel en tegen de wegkant aan maken de kleintjes hun eerste meters op aarde. Vader en moeder scholekster (Lat. Haematopus ostralegus*) beschermen de jongen actief tegen passanten en langsrijdende auto’s.  We hebben de straat maar even afgezet….:)

 

(* Scholeksters zijn stevig gebouwde, zwart-witte steltlopers die vaak aan de kust, maar ook algemeen in het binnenland worden aangetroffen. De snavel van de scholekster slijt hard maar groeit ook hard. Hij kan veranderen van vorm door het voedsel.

Zo wordt de snavel puntiger als een scholekster in de zomer naar emelten en wormen prikt. Op het wad is zo’n snavel ook handig als je naar wormen prikt, maar in de winter eten veel scholeksters schelpdieren als kokkels. En dan wordt de snavel stomper, omdat ze hem gebruiken als beitel.

(* Herkenning: L 43 cm. Omdat de geslachten er gelijk uitzien is het niet gemakkelijk uit te maken wat mannetjes of vrouwtjes zijn.
Om dat goed vast te kunnen stellen moet men de vogel eigenlijk vangen en uitgebreid opmeten.

Biotoop: kwelders, en polders in het binnenland, maar ook bij ons nieuwe kantoor…. 

Voedsel: Scholeksters leven vooral van schelpdieren en wormen. Zij die langs de kusten foerageren, eten vooral mosselen en kokkels, maar ook wel pieren. In het binnenland op de graslanden worden wormen gegeten. Scholeksters specialiseren zich op een bepaalde voedselsoort. Zo zijn er exemplaren die alleen mosselen eten, terwijl andere zich richten op wormen of op kokkels.
Deze specialisatie hangt samen met de techniek die nodig is om bij het voedsel te komen. Mosselen worden doorgaans opengehakt. Het zijn voor het overgrote deel de mannetjes die dit doen. Zij worden ‘hameraars’ genoemd. Een andere methode schelpen te openen is door ze open te wrikken. Men kan aan de vorm van de snavel zien op welke methode zij zich hebben gespecialiseerd.

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel.

bron: http://www.ivnvechtplassen.org