Natuurvriendelijke Oever

Het is mogelijk om een ook natuurvriendelijke oever te stabiliseren én tevens te voorzien van een waterdoorlatende ecologische oeververdediging. Het ecologische aspect van deze waterdoorlatende oeververdediging komt met name tot uiting in de uitgewassen deklaag van een poreus mineraalgesteente: lava. Dit poreuze gesteente is in staat om langer vocht vast te houden en zo een betere bodem te vormen voor micro-organismen en het plantenleven op de oever.

Belasting:

  • Golven tot significante hoogte van 40 cm
  • Stroming langs het talud tot ca. 2 m/s
  • Stroming haaks op het talud

 


Principe constructieopbouw:

De opbouw van een dergelijke oeverbescherming kan bestaan uit een constructie van waterdoorlatende betonmaterialen met een ecologische deklaag verbonden aan of los geplaatst op geotextiel, tezamen op de aanwezige geëgaliseerde ondergrond.

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid

Uitvoeringsmethode

Product

door toepassing van doorlatende betonelementen (min. 185 kg) los geplaatst op geotextiel of door toepassing van matten bestaande uit betonblok- ken verbonden aan een drager van geotextiel

door toepassing van matten onder water en be- tonelementen (min. 185 kg) op geotextiel boven water