Natuurvriendelijke Kanaal- of Rivieroever

Waar gewenst is het mogelijk om een kanaal- of rivieroever zo natuurvriendelijk mogelijk te voorzien van een robuuste oeververdediging. De ecologische vriendelijkheid van deze oeververdediging komt met name tot uiting in de uitgewas- sen deklaag van een poreus mineraalgesteente: lava. Dit poreuze gesteente is in staat om langer vocht vast te houden en zo een betere bodem te vormen voor het planten- en dierenleven op de oever.

Belasting:

  • Scheepsgolven
  • Stroming langs het talud tot 2 m/s
  • Stroming haaks op het talud


Principe constructieopbouw:

De opbouw van een dergelijke glooiing kan bestaan uit een constructie van betonmaterialen met een ecologische deklaag al dan niet op een filterconstruc- tie van steenslag en geotextiel (of alleen geotextiel) op de aanwezige geëgaliseerde ondergrond. Afhan- kelijk van de te verwachten (scheeps-)golven zal er eventueel − vanaf een significante golf van 40 cm hoog − een dimensionering moeten worden gemaakt met het programma Steentoets.

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid

Uitvoeringsmethode

Product

Het zetten van zuilen of grote betonelementen in den natte is nagenoeg onmogelijk

door toepassing van grote doorlatende betonele- menten los geplaatst op geotextiel, al dan niet met een filterconstructie van steenslag tussen betonelementen en geotextiel

RONA®Ton met ECO toplaag
Rona® Blokkenmat met ECO toplaag