Meeroever of Kleine Rivierkade

In onze serie voorbeelden kenmerkt de meeroever of de kade langs een kleine rivier zich door het feit dat de water- stand en stroming beheersbaar is. Deze waterkering beschermt het land niet direct tegen het buitenwater zoals een primaire waterkering. Deze waterkeringen worden voornamelijk belast door stroming langs het talud (tot 2 m/s) en/of door golven als gevolg van langsvarende schepen en deels door stromingen haaks op het talud als gevolg van wisse- lingen in de waterstand. Een punt van aandacht is dat bij voldoende strijklengte (meeroevers) er windgolven kunnen ontstaan, die vervolgens maatgevend kunnen worden voor de belasting van oeververdediging als de significante golf boven de 40 cm komt. Dan is het raadzaam om de oeververdediging te dimensioneren met het rekenprogramma Steentoets. In dit voorbeeld is met dit laatste geen rekening gehouden.

Belasting:

  • Scheepsgolven
  • Stroming langs het talud tot 2 m/s
  • Stroming haaks op het talud

 

Principe constructieopbouw:

De opbouw van een dergelijke glooiing kan bestaan uit een constructie van betonmaterialen (al dan niet als matten) op een filterconstructie van gebroken steen en/of geotextiel, op de aanwezige geëgaliseerde ondergrond. Een gewicht van 185 kg/m2 zal doorgaans voldoende zijn.

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid

Uitvoeringsmethode

Product

door toepassing van matten bestaande uit doorla- tende betonblokken, verbonden aan een drager van geotextiel
door toepassing grote doorlatende betonele- menten (min. 185 kg) los geplaatst op geotextiel of door toepassing van matten met betonblokken verbonden aan een drager van geotextiel

door toepassing van matten onder water en be- tonelementen (min. 185 kg) op geotextiel boven water