RONA® Prolen in aanvaargordingen bij de ligplaatsen voor zeeschepen in het Calandkanaal