Op verzoek van de wegbeheerder is er bij Waalre een proef uitgevoerd om enkele van de vele konijnenholen in het talud achter dit geluidsscherm te vullen met een speciaal hardschuim. TupoFill®. De bedoeling is primair om hiermee het talud te versterken.

Om te voorkomen dat de konijnen terugkomen in de buurt van de geschuimde holen is hierom gebruik gemaakt van de toevoeging aan de hars met Tupoleum®, een biologische geurstof, die dieren weert.

In combinatie met de inzet van bijvoorbeeld Tupoleum® geurzuilen kan de beheerder het traject langdurig graafdiervrij houden. De geschuimde holen worden gemonitord en enkele ervan worden vrijgegraven om de effectiviteit te kunnen beoordelen. De uitvoering werd gedaan door Heuterman Groep.