Inlaatkanaal Waterzuivering

Bij een inlaatkanaal voor water, voor bijvoorbeeld een voorzuivering voor het zuiveren van water, moet er over het algemeen gezorgd worden voor een continue toestroom van water, waarbij zowel bodem als talud een lage hydraulische weerstand hebben. Dit betekent dat de oever zowel waterdoorlatend als vlak moet zijn. Dit kan gerealiseerd worden door toepassing van RONA®Blocks in matvorm op geotextiel.

Belasting:

  • Golven tot Hs golfhoogte van 40 cm
  • Stroming langs het talud tot ca. 2 m/s
  • Stroming haaks op het talud


Principe constructieopbouw:

De bescherming van een dergelijke oever kan worden opgebouwd met aaneengesloten gelegde open blokkenmatten. Deze matten be- vatten geen stoffen die schadelijk zijn voor ruw drinkwater. Indien het kanaal in den droge kan worden gebouwd, dan kunnen de stabiele en vlakke betonblokken ter plekke aan het lusjesweefsel HP90/90LL

11-Inlaatkanaal-Taludbescherming-P1020831

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid

Uitvoeringsmethode

Product

door toepassing van matten bestaande uit gladde waterdoorlatende betonblokken verbonden aan een drager van geotextiel

RONA®Blokkenmat
(prefab)

door toepassing van grote doorlatende betonelementen (min. 185 kg) los geplaatst op geotextiel of door toepassing van matten bestaande uit betonblokken verbonden aan een drager van geotextiel

RONA®Blokkenmatras
(in situ gemaakt)

door toepassing van matten onder water en betonelementen (min. 185 kg) op geotextiel boven water

RONA®Blokkenmat
(combinatie prefab met insitu gemaakt)