RONA®STILTRILBLOK

STIL EN SIGNALEREND

Om geluidoverlast van bermverhardingen zoveel mogelijk te beperken zonder daarbij de signaleringsfunctie voor bestuurders te verliezen, heeft Altena in samenwerking met M+P en de provincie Gelderland een 60cm brede stillere grasbetonblok ontwikkeld: het RONA®Stiltrilblok.

UNIEKE VORMGEVING

Door de unieke vormgeving ontstaat direct naast de weg 10dB(A) minder lawaai door de autoband en wordt door omwonenden een andere geluidervaring geconstateerd. Afwijkend van andere blokken krijgt de bestuurder toch een duidelijke signalering.

Vragen? Neem contact met ons op. Wij hebben een brochure en bestekstekst voor u klaar liggen.

ONZE BERMVERHARDINGEN