RONA®ECOSTABIEL

100% HERNIEUWBARE GRONDSTOF

RONA® Ecostabiel is een mengsel van diverse graderingen schelpen, dat zich gedraagt als een kleischelp, maar dan zonder klei. Dit heeft als voordeel dat het in tegenstelling tot kleischelpen voor 100% bestaat uit hernieuwbare grondstoffen, en dus bestempeld kan worden als ecologisch zeer verantwoord.

De unieke samenstelling van RONA® Ecostabiel zorgt voor enige hydraulische werking, waardoor deze halfverharding zeer stabiel wordt en toch zijn waterdoorlatendheid niet verliest. Door de hoge pH-waarde van de schelpen heeft onkruid iets meer moeite en hierdoor kan RONA® Ecostabiel worden aangemerkt als een zeer duurzame halfverharding. Vragen? Neem contact met ons op.

ONZE VERHARDINGSMATERIALEN