Infiltratiesystemen

Infiltratiesystemen Altena Infra-materialen

INFILTRATIESYSTEMEN BUFFEREN MET SCHELP Naast infiltratiebuizen levert Altena Infra-materialen ook eigen ontwikkelde infiltratiesystemen. Hierbij springen er twee in het oog: RONA®Schelp en de RONA®Zelf Reinigende Berm. Door een hoeveelheid RONA®Schelp te gebruiken als buffer capaciteit voor regenwater en dit in te pakken in drainerend geotextiel HP90/90LL, ontstaat een zeer milieuvriendelijke regenwaterberging die langzaam het gebufferde […]