BontexGeo – Drainage

Drainage

BONTEC DRAINAGE DRAINAGE – ALS AFVOERKANAAL VOOR VLOEISTOFFEN OF GASSEN IN HET VLAK VAN HET GEOTEXTIEL. Een geotextiel kan fungeren als drain en wordt dan gebruikt als afvoerkanaal voor zich verplaatsende vloeistoffen of gassen in het vlak van het geotextiel.Wanneer een geotextiel fungeert als drain, wordt het gebruikt als afvoerkanaal voor zich verplaatsende vloeistoffen of […]