RONA®STILWILDROOSTER

Stilwildrooster - Apeldoorn

Een wildrooster dat bij overrijden een kwart van het geluid produceert van een standaard wildrooster: RONA®Stilwildrooster.

LAAG GELUIDSSCHERM

LAAG GELUIDSSCHERM

LAAG GELUIDSSCHERM 4SILLENCE Altena ontwikkelt samen met 4Silence en de Universiteit Twente een laag geluidscherm met diffractoren van 70cm hoog dat verkeersgeluid naar boven afbuigt. Door deze afbuiging wordt een geluidreductie achter het scherm verkregen van 7dB(A). Metingen hebben uitgewezen dat het lage scherm niet heel dicht bij de rijbaan hoeft te staan. Ook op […]

RONA®Stiltrilblok

RONA® Stiltrilblok - Altena Infra-materialen

RONA®STILTRILBLOK STIL EN SIGNALEREND Om geluidoverlast van bermverhardingen zoveel mogelijk te beperken zonder daarbij de signaleringsfunctie voor bestuurders te verliezen, heeft Altena in samenwerking met M+P en de provincie Gelderland een 60cm brede stillere grasbetonblok ontwikkeld: het RONA®Stiltrilblok. UNIEKE VORMGEVING Door de unieke vormgeving ontstaat direct naast de weg 10dB(A) minder lawaai door de autoband […]

Geluid

WHIS®wall Whiswall Laag_Geluidscherm Geluidreductie

GELUID STILTE De bestrijding van geluidhinder is bestempeld als één van de kernprioriteiten van het Nederlands milieubeleid. Het aantal Nederlanders dat aangeeft last te hebben van lawaai is en blijft erg hoog. Dit is de reden dat Altena zich bij een aantal innovaties heeft toegelegd op producten die bijdragen aan het terugdringen van verkeerslawaai. En […]