RONA®ECOSTABIEL

RONA® Ecostabiel - Altena Infra-materialen

RONA®ECOSTABIEL KLEISCHELP ZONDER KLEI 100% HERNIEUWBARE GRONDSTOF RONA® Ecostabiel is een mengsel van diverse graderingen schelpen, dat zich gedraagt als een kleischelp, maar dan zonder klei. Dit heeft als voordeel dat het in tegenstelling tot kleischelpen voor 100% bestaat uit hernieuwbare grondstoffen, en dus bestempeld kan worden als ecologisch zeer verantwoord. Download de brochure De […]