RONA®ECOSTABIEL

RONA® Ecostabiel - Altena Infra-materialen

RONA® Ecostabiel is een mengsel van diverse graderingen schelpen, dat zich gedraagt als een kleischelp, maar dan zonder klei.