Greensand

Logo van Greensand

GREENSAND DE GROENE EN REVOLUTIONAIRE BRON TEGEN KLIMAATVERANDERING Laat de aarde helpen om de CO2-uitstoot van de wereldbevolking ongedaan te maken. GreenSand heeft de capaciteit om het klimaatprobleem op te lossen. GreenSand bestaat 100% uit het mineraal Olivijn dat CO2 op een natuurlijke manier uit de atmosfeer haalt. Het mineraal kan eenvoudig worden uitgestrooid over […]

RONA®ECOSTABIEL

RONA® Ecostabiel - Altena Infra-materialen

RONA® Ecostabiel is een mengsel van diverse graderingen schelpen, dat zich gedraagt als een kleischelp, maar dan zonder klei.

RONA®Zelf Reinigende Berm

RONA® Zelf Reinigende Berm - Altena Infra-materialen

RONA®ZELF REINIGENDE BERM SCHOON WATER Omdat het ecologisch gewenst is om milieuverontreiniging bij de bron aan te pakken, is de wegberm de aangewezen plek, en daarom heeft Altena op deze plek een waterreinigende bermverharding ontwikkeld: de RONA® Zelf Reinigende Berm. Een innovatie met meervoudige verbeteringen van de weg, zowel op het gebied van kwantitatief en […]

RONA®Bermverbandblok

RONA® Bermverbandblok Altena Infra-materialen

RONA®BERMVERBANDBLOK UNIEK PRINCIPE Altena maakt een bijna onbreekbare bermverharding. Door een blokkenpatroon van grasbetonstenen te ontwikkelen, waarbij blokken in een verband haaks op de rijrichting geplaatst worden en deze onderling zijn verbinden, kan Altena een bermverharding leveren die nagenoeg niet kapot gaat: de RONA®Bermverbandblokken. Altena kan elke berm voorzien van een stabiele en duurzame verharding […]

CO2

Co2 Altena Infra-materialen

CO2 VASTLEGGEN EN VERMINDEREN INNOVATIEF Reductie van CO2 in de leefomgeving is een belangrijke speerpunt voor ons allen. De innovatieve producten van Altena verminderen met behoud van kwaliteit de uitstoot van CO2 en/of binden CO2 uit de omgeving. Altena draagt zo bij aan een vermindering van de opwarming van de aarde en de verandering van […]