E. RONA®Taludplaat in den droge uitvoeren

E-Taludplaat

E. RONA®Taludplaat in den droge uitvoeren De RONA®Taludplaten en het speciale woven geotextiel worden op locatie aangeleverd. In den droge worden de taludplaten ter plaatse naadloos samengesteld tot een aaneengesloten taludbekleding. De groot formaat taludplaten (82 x 122 cm) hebben rondom hol- en dolverbindingen en kunnen versprongen gelegd worden om naden haaks op de waterlijn […]

D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden

D-Mat-in-nat

D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden De RONA®Blokkenmatten worden op maat samengesteld en prefab aangeleverd in een uitvoering die verwerking onder water mogelijk maakt. Dit kan door zowel éénzijdig als tweezijdig verwerken gebeuren. Bij verwerking volledig onder water en uit zicht kan het noodzakelijk zijn te werken met een duikploeg. De minimale dikte van de betonblokken […]

B. RONA®Blokkenmat in den droge uitvoeren – als prefab mat

B-Mat-in-droge

B. RONA®Blokkenmat in den droge uitvoeren – als prefab mat De RONA®Blokkenmatten worden op maat samengesteld en prefab als mat aangeleverd. Bij uitvoering in den droge kunnen de matten ter plaatse naadloos worden samengesteld en verankerd aan het geotex- tiel. Zie optie C. PRINCIPESCHETS Onderdelen (in nummers) RONA®Blokkenmat geprefabri- ceerde betonmatras HP90/90LL woven geotextiel met […]

Leidingbescherming

12-Leidingbescherming-IMG_2575

Leidingbescherming Het beschermen van kwetsbare leidingen in ons dichtbevolkte gebied blijft altijd een aandachtspunt. De ondergrondse infrastructuur wordt bedreigd door bouwprojecten in de utiliteitsbouw en weg- en waterbouw. De gevolgen van het beschadigen van een gas-, olie- of waterleiding kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en dieren. Het beschadigen van telecommunicatie of […]

Inlaatkanaal Waterzuivering

11-Inlaatkanaal-Taludbescherming

Inlaatkanaal Waterzuivering Bij een inlaatkanaal voor water, voor bijvoorbeeld een voorzuivering voor het zuiveren van water, moet er over het algemeen gezorgd worden voor een continue toestroom van water, waarbij zowel bodem als talud een lage hydraulische weerstand hebben. Dit betekent dat de oever zowel waterdoorlatend als vlak moet zijn. Dit kan gerealiseerd worden door […]

Uitstroom Gemaal en Stuw

10-Uitstroom-gemaal-en-stuw-2

Uitstroom Gemaal en Stuw De uitlaatconstructie van gemalen en stuwen is een bijzondere omdat daar de combinatie van infrequent hoge stroom- snelheden en een relatief beperkte doorgang optreedt. Vandaar dat kort achter de uitlaat vaak een constructieve drempel is voorzien. De overgang tussen deze drempel en de achterliggende watergang vraagt om een hydraulisch optimale uitvoering […]

Natuurvriendelijke Oever

9-Natuurvriendelijke-oever-ECOblok-DSCN1677

Natuurvriendelijke Oever Het is mogelijk om een ook natuurvriendelijke oever te stabiliseren én tevens te voorzien van een waterdoorlatende ecologische oeververdediging. Het ecologische aspect van deze waterdoorlatende oeververdediging komt met name tot uiting in de uitgewassen deklaag van een poreus mineraalgesteente: lava. Dit poreuze gesteente is in staat om langer vocht vast te houden en […]

Doorwaadbare plaats

8-Doorwaadbare-plaats-Apeldoorn-1

Doorwaadbare plaats Om de kans op overstromingen en wateroverlast af te laten nemen leggen waterschappen in de nabijheid van beken en kleine rivieren waterbergingen met natuurvriendelijke oevers aan. Ook in tijden van droogte kan een dergelijke waterberging uitkomst bieden. De berging kan worden ingericht met paaiplaatsen en beplanting zodat waterdieren er graag vertoeven. Op deze […]

Hellingbaan Trailerhelling

7-Hellingbaan-Bootinlaat-Cuijck4

Hellingbaan Trailerhelling Een hellingbaan (ook wel trailerhelling of slipway genoemd) is een helling aan het water waardoor schepen en boten inen uit het water kunnen worden gelaten. Ze worden gebruikt voor het bouwen en repareren van schepen, maar voor- namelijk door watersporters die hun boot van hun trailer het water in laten. Bij hellingbanen speelt […]

Brugtalud

6-Brugtalud-2

Brugtalud Taluds onder en bij bruggen leiden traditioneel meer onder de inwerking van het water dan de overige oevers van een watergang. Door de vernauwing van de watergang en het gebrek aan uitloop vanwege de aanleg van de brughoofden treedt er in nagenoeg alle gevallen een hoge belasting op door stroming in combinatie met golfinwerking. […]

Kleine Watervoerende Sloot

5-Slootbekleding-Kraggenburg-3

Kleine Watervoerende Sloot Bij het transporteren van water door een sloot, moet deze sloot bestand zijn tegen infrequent snelstromend water. Een harde bekleding van bodem en taluds is dan zeer zeker aan te raden. Omdat een aaneengesloten constructie met Belasting: Stroming langs het talud tot 2 m/s Stroming haaks op het talud Principe constructieopbouw: In […]

Watergang of Grote Sloot

4-Watergang-sluis-Koedood-1

Watergang of Grote Sloot Deze waterkeringen worden voornamelijk belast door stroming langs het talud (tot 2 m/s) en/of door golven als gevolg van langsvarende recreatieve schepen en deels door stromingen haaks op het talud als gevolg van wisselingen in de waterstand. Langsstromingen belasten de oever met name nabij vernauwing in het natte profiel. Dat betekent […]

Natuurvriendelijke Kanaal- of Rivieroever

3-ECO-kanaaloever-2

Natuurvriendelijke Kanaal- of Rivieroever Waar gewenst is het mogelijk om een kanaal- of rivieroever zo natuurvriendelijk mogelijk te voorzien van een robuuste oeververdediging. De ecologische vriendelijkheid van deze oeververdediging komt met name tot uiting in de uitgewas- sen deklaag van een poreus mineraalgesteente: lava. Dit poreuze gesteente is in staat om langer vocht vast te […]

Meeroever of Kleine Rivierkade

2-Meeroever-Lithseham-1

Meeroever of Kleine Rivierkade In onze serie voorbeelden kenmerkt de meeroever of de kade langs een kleine rivier zich door het feit dat de water- stand en stroming beheersbaar is. Deze waterkering beschermt het land niet direct tegen het buitenwater zoals een primaire waterkering. Deze waterkeringen worden voornamelijk belast door stroming langs het talud (tot […]

Zeedijk of Rivierdijk (buitenwater of primaire kering)

Zeedijk Ronaton Zeeland

Zeedijk of Rivierdijk (buitenwater of primaire kering) Een primaire waterkering is in Nederland een dijk die beschermt tegen het buitenwater, zoals vastgelegd in de Waterwet. Buitenwater is volgens de Waterwet water van de grote rivieren (Rijn, Maas, IJssel), het IJsselmeer, het Markermeer en de zee. Deze wateren kennen zo’n groot debiet dat dit debiet bij […]

F. RONA®BLOKKENMAT TALUDPLAAT IN DROOG – NATTE OMSTANDIGHEDEN

RONA®BLOKKENMAT / TALUDPLAAT IN DROOG/NATTE OMSTANDIGHEDEN

F. RONA®BLOKKENMAT / TALUDPLAAT IN DROOG/NATTE OMSTANDIGHEDEN De RONA®Blokkenmatten aangeleverd in een uitvoering die verwerking onder water mogelijk maakt. Bij verwerking volledig onder water en uit zicht kan het noodzakelijk zijn te werken met een duikploeg. De minimale dikte van de betonblokken is bij deze combinatie 120 mm en de gewichten van de matten kunnen variëren […]

C. RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN – IN SITU ALS MATRAS

RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN – IN SITU ALS MATRAS

C. RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN – IN SITU ALS MATRAS De RONA®Blocks en het speciale geotextiel worden op maat samengesteld en aangeleverd.In den droge worden de matten ter plaatse naadloos samengesteld en verankerd aan het geotextiel. De optie is om betonblokken van verschillende kenmerken toe te passen en de verankering aan te passen aan […]

A. RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN

RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN

RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN RONA®Ton zuilen worden met een mechanische klem gezet op een fijn geprofileerd granulair filter waaronder een non woven geotextiel is voorzien. Na het zetten wordt de steenzetting ingewassen met fijne basaltsplit. PRINCIPESCHETS Onderdelen (in nummers) RONA®Ton betonzuilen granulair filter van gebroken gesteente non-woven geotextiel inwasmateriaal basaltsplit teenconstructie met betonband of […]

Rona®Taille

RONA® Taille - Altena Infra-materialen

RONA®TAILLE VOOR REMMING GOLFOPLOOP COMBINATIE MET RONA®TON Naast de meest stabiele betonzuil heeft Altena ook een zuil om de golfoploop en golfoverslag te remmen: de RONA®Taille. Door de getailleerde vormgeving is deze zuil in staat om binnen de dikte van de toplaag van betonzuilen water op te nemen en horizontaal af te voeren. RONA®Taille leent […]

Rona®Ton

Zeedijk Ronaton Zeeland

RONA®Ton, Altena levert de sterkste betonzuil voor de bescherming van uw dijk en zeeglooiing.