INFILTRATIESYSTEMEN

BUFFEREN MET SCHELP

Naast infiltratiebuizen levert Altena Infra-materialen ook eigen ontwikkelde infiltratiesystemen. Hierbij springen er twee in het oog: RONA®Schelp en de RONA®Zelf Reinigende Berm. Door een hoeveelheid RONA®Schelp te gebruiken als buffer capaciteit voor regenwater en dit in te pakken in drainerend geotextiel HP90/90LL, ontstaat een zeer milieuvriendelijke regenwaterberging die langzaam het gebufferde water afgeeft aan de omringende grond. Hierbij zorgt de schelp, een hernieuwbare grondstof, voor een gewenste pH verhoging.

NATUURLIJK BUFFEREN EN REINIGEN

Naast bufferen heeft Altena ook een systeem voor het reinigen van water: de RONA®Zelf Reinigende Berm. Hiermee zijn we in staat om van de weg afstromend water te reinigen tot het infiltratieniveau voor grondwaterbeschermingsgebieden. Het filtermateriaal dat we hiervoor gebruiken, RONA®Biogrit type RB, kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen. Laat u hierover door ons informeren.

ADVIES

Vragen? Neem contact met ons op.
Wij hebben een brochure voor u klaar liggen.

ONZE TUNNELS, DUIKERS EN BUIZEN

Bekijk onze producten