GELUID

STILTE

De bestrijding van geluidhinder is bestempeld als één van de kernprioriteiten van het Nederlands milieubeleid. Het aantal Nederlanders dat aangeeft last te hebben van lawaai is en blijft erg hoog. Dit is de reden dat Altena zich bij een aantal innovaties heeft toegelegd op producten die bijdragen aan het terugdringen van verkeerslawaai. En dit is met dank aan samenwerken met andere parijen gelukt.

REDUCERENDE OPLOSSINGEN

Ten opzichte van standaard gebruikte oplossingen produceert ons RONA®Stiltrilblok 10dB(A) en ons RONA®Stilwildrooster 6dB(A) minder geluid bij overrijden. En samen met 4Silence hebben we een laag geluidscherm van 70cm hoog ontwikkeld dat 7,5dB(A) reduceert. Erg mooie geluidsresultaten.

Wilt u meer weten of hebt u vragen? Neem contact met ons op.

ONZE GELUID PRODUCTEN

ONZE SPECIALS