CO2

VASTLEGGEN EN VERMINDEREN

INNOVATIEF

Reductie van CO2 in de leefomgeving is een belangrijke speerpunt voor ons allen. De innovatieve producten van Altena verminderen met behoud van kwaliteit de uitstoot van CO2 en/of binden CO2 uit de omgeving. Altena draagt zo bij aan een vermindering van de opwarming van de aarde en de verandering van ons klimaat.

VELE STERKTES

Altena werkt met verschillende partners samen om op allerlei terreinen oplossingen te vinden. Vastleggen doen we bij voorbeeld met de halfverharding RONA®ECO2stabiel, of met de RONA®Zelf Reinigende Berm. De uitstoot verminderen doen we bijvoorbeeld met de RONA®Boog of onze RONA®Bermverbandblokken. Bij de laatste behalen we zelfs een reductie van meer dan 80%. Allemaal producten die hun waarde reeds bewezen hebben.

Wordt CO2-reductie gevraagd? Bel of mail ons!

ONZE CO2 PRODUCTEN