BONTEC EROSIEBESCHERMING

EROSIEBESCHERMING - OM DE ONDERGROND TE BESCHERMEN TEGEN WIND- EN/OF WATEREROSIE

Het geotextiel beschermt de ondergrond tegen erosie.
Bij erosiebescherming beschermt het geotextiel de ondergrond tegen krachten van bewegend water, of tegen wind- of regenerosie.

Toepassingen:

  • Bescherming van pijpleidingen
  • Kustwering
  • Stortplaatsen

Producten:

  • Protec
Erosiebescherming