BONTEC DRAINAGE

DRAINAGE - ALS AFVOERKANAAL VOOR VLOEISTOFFEN OF GASSEN IN HET VLAK VAN HET GEOTEXTIEL.

Een geotextiel kan fungeren als drain en wordt dan gebruikt als afvoerkanaal voor zich verplaatsende vloeistoffen of gassen in het vlak van het geotextiel.
Wanneer een geotextiel fungeert als drain, wordt het gebruikt als afvoerkanaal voor zich verplaatsende vloeistoffen of gassen in het vlak van het geotextiel.

Meestal worden hiervoor relatief dikke, niet-geweven geotextielen gebruikt. Bij de keuze van het geotextiel moet worden gekeken naar de transmissiviteit. Dit is het vermogen van het geotextiel voor de waterdoorlaatbaarheid in het vlak.

Toepassingen:

  • Bescherming van pijpleidingen
  • Kusten
  • Stortplaatsen
  •  

Producten:

  • Protec
drainage

BONTEC ARTIKELEN

ONZE SPECIALS