Hellingbaan Trailerhelling

Een hellingbaan (ook wel trailerhelling of slipway genoemd) is een helling aan het water waardoor schepen en boten in
en uit het water kunnen worden gelaten. Ze worden gebruikt voor het bouwen en repareren van schepen, maar voor- namelijk door watersporters die hun boot van hun trailer het water in laten. Bij hellingbanen speelt een bijzondere
omstandigheid een rol dat naast het beschermen van de rivier- of meeroever tegen de gebruikelijke invloeden van
water, getijden en wind, ook mechanische belastingen optreden.
Daarbij moet de hellingbaan ook praktisch gezien te gebruiken zijn onder verschillende waterstanden en voldoende
vlak en ruw zijn voor voertuigen en boottrailers. Wanneer er van de helling delen losraken en de

ondergrond kan uitspoelen, kan in extreme gevallen de helling onbruikbaar worden voor
recreanten, maar ook voor hulpdiensten als
brandweer- en politiekorpsen.

Belasting:

  • Scheepsgolven
  • Stroming langs talud tot 2 m/s
  • Stroming haaks op het talud
  • Voertuigen

 

Principe constructieopbouw:

Een hellingbaan kan worden opgebouwd met aaneengesloten gelegde open blokkenmatten, die na het verwerken zijn ingestrooid met gebroken grind. Een gewicht van 185 kg/m2 zal doorgaans voldoende zijn. Om de voertuigbelasting te kunnen weerstaan is het zaak dat de individuele blokken een maximale afmeting hebben van 40×40 cm, en 12 cm dik zijn.

RONA® Blokkenmat en RONA® Blokkenmatras vormen een boothelling bij Cuijk

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid

Uitvoeringsmethode

Product

door toepassing van matten bestaande uit doorlaatbare betonelementen (40x40x12cm of RONA®Blocks) verlijmd op geotextiel