LEIDING- BESCHERMING

Het beschermen van kwetsbare leidingen in ons dichtbevolkte gebieden blijft een aandachtspunt. De ondergrondse infrastructuur wordt bedreigd door bouw- en onderhoudsprojecten. De gevolgen van het beschadigen van een gas, olie of waterleiding kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier en het beschadigen van telecommunicatie of datakabels kan de huidige economie sterk ontwrichten. Om kabels en leidingen effectief te beschermen is een harde tussenlaag gevraagd die bij abusievelijk graafwerk niet alleen de aanwezigheid van de leiding verklikt maar ook daadwerkelijk een calamiteit kan voorkomen. Een leidingbeschermingsplaat of een betonblokkenmat zijn effectieve middelen om de leiding te beschermen daar waar de dekking op de leiding onvoldoende is gebleken. Het voordeel van de leidingbeschermingsplaat is dat het één gekoppelde sterke plaat is van UMHWPE met kleur en tekst. Het voordeel van de blokkenmat is het aanvullend gewicht van de mat. Beide kunnen zorgen voor een langdurige bescherming van de leiding en de afwezigheid van metalen onderdelen verstoort de elektronische lekdetectie niet.

BELASTING

● Gravend materieel
● Er mogen geen metalen onderdelen in beschermingsconstructie zitten

PRINCIPE CONSTRUCTIEOPBOUW

Een betonblokkenmat kan daar waar de leiding de watergang kruist op de bodem aangebracht worden. De UMHWPE leidingprotectieplaat kan nadat hij op de kant is samengesteld in het water getrokken worden en worden afgezonke. Beide kunnen met houten pennen. Daar waar gewenst kan ook een combinatie van de protectieplaat en de mat worden gemaakt. Daar waar in den droge gewerkt wordt kan de betonblokkenmat vervangen worden door Taludplaten los op een geotextiel gelegd.

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid


in den natte of droge

Uitvoeringsmethode


door toepassing van een UMHWPE protectie-plaat, van matten bestaande uit betonblokken verbonden aan een geotextieldrager of door grote betonelementen los op geotextiel te leggen

Product


RONA®Protec, RONA®Blokkenmat of RONA®Taludplaat