Hellingbaan

Een hellingbaan (ook wel trailerhelling bootinlaat of slipway genoemd) is een helling aan het water waardoor schepen en boten in en uit het water kunnen worden gelaten. Ze worden gebruikt voor het bouwen en repareren van schepen, maar voor- namelijk door watersporters die hun boot van hun trailer het water in laten. Bij hellingbanen speelt een bijzondere omstandigheid een rol dat naast het beschermen van de rivier of meeroever tegen de gebruikelijke invloeden van water, getijden en wind, ook mechanische belastingen optreden.
Daarbij moet de hellingbaan ook praktisch gezien te gebruiken zijn onder verschillende waterstanden en voldoende vlak en ruw zijn voor voertuigen en boottrailers. Wanneer er van de helling delen losraken en de ondergrond kan uitspoelen, kan in extreme gevallen de helling onbruikbaar worden voor recreanten, maar ook voor hulpdiensten als brandweer en politiekorpsen.

Belasting

● Scheepsgolven
● Stroming langs talud tot 2 m/s
● Stroming haaks op het talud
● Voertuigen

Principe constructieopbouw

Een hellingbaan of bootinlaat kan worden opgebouwd met aaneengesloten gelegde open blokkenmatten, die na het verwerken zijn ingestrooid met gebroken grind. Een gewicht van 185 kg/m2 zal doorgaans voldoende zijn. Om de voertuigbelasting te kunnen weerstaan is het zaak dat de individuele blokken een maximale afmeting hebben van 40x40 cm, en 12 cm dik zijn.

Uitvoeringsmethoden en materialen

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid


deels nat, deels droog

Uitvoeringsmethode


door toepassing van matten bestaande uit doorlaatbare betonelementen (40x40x12cm of RONA®Blocks) verlijmd op geotextiel

Product


RONA®Blokkenmat in combinatie met RONA®Blokkenmatras

PRAKTIJKVOORBEELDEN