KLEINE WATERVOERENDE SLOOT

Bij het transporteren van water door een sloot, moet deze sloot bestand zijn tegen infrequent snelstromend water. Een harde bekleding van bodem en taluds is dan zeer zeker aan te raden. Omdat een aaneengesloten constructie met blokkenmatten lastig is uit te voeren, heeft Altena een eenvoudig uitvoerbaar alternatief bedacht

Belasting

● Stroming langs het talud tot ca. 2 m/s

● Lichte stroming haaks op het talud

PRINCIPE CONSTRUCTIEOPBOUW

In de lengterichting van de slootbodem worden betonblokken verlijmd op geotextiel als matten gelegd. Aan de mat is een zijoverlap van geotextiel gemaakt die wordt gebruikt als onderlaag voor de taludplaten van 122 x 82 cm. Deze worden tegen de steile taluds geplaatst en met perkoenen verankerd.

UITVOERINGSMETHODEN EN MATERIALEN

Omstandigheid


in den droge (kan ook met een klein beetje water in de sloot worden uitgevoerd)

UItvoeringsmethode


door toepassing van matten bestaande uit doorlaatbare betonblokken verbonden aan een drager van geotextiel en door toepassing van grote door- latende betonelementen los geplaatst op de zijoverlap van het geotextiel