Natuurvriendelijke kanaaloever

Waar gewenst is het mogelijk om een kanaal of rivieroever zo natuurvriendelijk mogelijk te voorzien van een robuuste oeververdediging. De ecologische vriendelijkheid van deze oeververdediging komt met name tot uiting in de uitgewassen deklaag van een poreus mineraalgesteente: lava. Dit poreuze gesteente is in staat om langer vocht vast te houden en zo een betere bodem te vormen voor het planten en dierenleven op de oever.

Belasting

●Scheepsgolven
●Strominglangs het talud tot ca. 2 m/s
●Stroming haaks op het talud

Principe constructieopbouw

De opbouw van een dergelijke glooiing kan bestaan uit een constructie van betonmaterialen met een ecologische deklaag al dan niet op een filterconstructie van steenslag en geotextiel (of alleen geotextiel) op de aanwezige geëgaliseerde ondergrond. Afhankelijk van de te verwachten (scheeps)golven zal er eventueel vanaf een significante golf van 40 cm hoog een dimensionering moeten worden gemaakt met het programma Steentoets.

Uitvoeringsmethoden en materialen

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid


in den natte


in den droge

Uitvoeringsmethode


Het zetten van zuilen of grote betonelementen in den natte is nagenoeg onmogelijk

door toepassing van grote doorlatende betonele- menten los geplaatst op geotextiel, al dan niet met een filterconstructie van steenslag tussen betonelementen en geotextiel