OMGEVINGSVRIENDELIJK EN GEEN ZICHTBELEMMERING

Laag geluidsscherm

KLEIN, EN PRESTEREN ALS EEN GROTE


Altena ontwikkelt samen met 4Silence en de Universiteit Twente een laag geluidscherm met diffractoren van 70cm hoog dat verkeersgeluid naar boven afbuigt. Door deze afbuiging wordt een geluidreductie achter het scherm verkregen van 7dB(A).

Metingen hebben uitgewezen dat het lage scherm niet heel dicht bij de rijbaan hoeft te staan. Ook op een afstand van 6 meter tot de rijbaan presteert het lage scherm erg goed. Deze grotere afstand tot de geluidbron geeft slechts een verschil van 1dB(A) waardoor de reductie op 6dB(A) uitkomt.


De voordelen van het scherm ten opzicht van de hogere varianten zijn enorm:
• Geen bouwvergunning nodig
• Geen moeilijke funderingsconstructies nodig
• De mogelijkheid tot inpassing in het landschap
• Geen zichtbelemmering en landschapsvervuiling


ADVIES
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.


Onze geluid producten