Een nieuwe bermverharding die veel minder geluid produceert bij overrijden en toch aan de bestuurder een heel duidelijk signaal geeft: het nieuwe RONA®Stiltrilblok van Altena Infra-materialen.

Om verkeerslawaai en geluidoverlast van bermverhardingen zoveel mogelijk te beperken zonder daarbij de signaleringsfunctie voor bestuurders te verliezen, heeft Altena Infra-materialen in samenwerking met M+P en de provincie Gelderland een 60cm brede stillere variant van haar RONA®Bermverbandsysteem ontwikkeld: het RONA®Stiltrilblok.

Bij dit blok is het oppervlak dusdanig uniek vormgegeven dat direct naast de weg 10dB(A) minder lawaai door de autoband wordt geproduceerd en er door omwonenden een andere geluidervaring geconstateerd wordt. Duidelijk afwijkend van andere stille of vlakke bermverhardingen neemt de signalering voor de bestuurder enorm toe indien de auto verder van de weg afkomt, terwijl de geluidreductie toch nog 4dB(A) blijft. De patentaanvraag voor deze vormgeving is lopend

Door de RONA®Stiltrilblokken in een verband haaks op de rijrichting te leggen en te voorzien van een in elkaar grijpend hol en dol systeem is het mogelijk om een doorgroeibare bermverharding te creëren die nagenoeg niet breekt en waarin de door motorrijders gevreesde “tramrailsleuf” niet kan ontstaan.