Doorwaadbare plaats

Om de kans op overstromingen en wateroverlast af te laten nemen leggen waterschappen in de nabijheid van beken en kleine rivieren waterbergingen met natuurvriendelijke oevers aan. Ook in tijden van droogte kan een dergelijke waterberging uitkomst bieden. De berging kan worden ingericht met paaiplaatsen en beplanting zodat waterdieren er graag vertoeven. Op deze manier keren amfibieën, waterplanten en vissen op en in de wateren terug. Om de bergingen bereikbaar te houden voor onderhoudsvoertuigen worden kunnen er doorrijdbare plaatsen gemaakt worden. Deze toegangswegen liggen gemiddeld een halve meter onder water en moeten stabiel blijven liggen en voldoende grip geven voor de voertuigen.

Belasting:

  • Voertuigen voor onderhoud

 

Principe constructieopbouw:

De doorwaadbare plaats kan worden opgebouwd met aaneengesloten gelegde open blokkenmatten, die na het verwerken zijn ingestrooid met gebroken grind. De matten bevatten geen stoffen die schadelijk zijn voor mens, natuur en klimaat. Om de voertuigbelasting te kunnen weerstaan is het zaak dat de individuele blokken een maximale afmeting hebben van 40×40 cm, en 12 cm dik zijn. Indien de doorwaadbare plaatsen beloopbaar moeten zijn voor runderen, dan kan gekozen worden voor het massievere en vlakke RONA®Koepadblok (ook wel genaamd RONA®Blocks, afmeting 60×40 cm).

8-Doorwaadbare-plaats

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid

Uitvoeringsmethode

Product

door toepassing van matten bestaande uit doorlaatbare betonelementen (40x40x12 cm of RONA®Blocks) verlijmd op geotextiel