Het innovatieve lage geluidsscherm langs de N732 Enschede – Losser toont zijn kwaliteiten.

Recent onderzoek wijst uit dat het lage geluidsscherm met de unieke diffractor een hoge prestatie levert bij het verlagen van verkeersgeluid  langs 80 km/h wegen.

Het zicht wordt niet belemmerd voor gebruikers van de weg en bewoners langs de weg .
Een mooie oplossing die goed landschappelijk inpasbaar is en horizon vervuiling voorkomt!

Geluidsreducties tot 9dB zijn haalbaar.

Laagscherm01

Laagscherm02

Onderzoeksinformatie over het Laag Geluidsscherm vind u verder via onderstaande link.

https://altena-infra.nl/wp-content/uploads/2016/06/Projectinfo-Geluidsscherm-70cm-2016-1-1.pdf