D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden

De RONA®Blokkenmatten worden op maat samengesteld en prefab aangeleverd in een uitvoering die verwerking onder water mogelijk maakt. Dit kan door zowel éénzijdig als tweezijdig verwerken gebeuren. Bij verwerking volledig onder water en uit zicht kan het noodzakelijk zijn te werken met een duikploeg. De minimale dikte van de betonblokken is 100 mm en de gewichten van de matten kunnen variëren van ca. 100 tot 300 kg/m2. De uitvoering van de blokken en de afwerking van de toplaag kan op een aantal verschillende manieren: open en dichte blokken, genokt of glad. Daarbij kan gekozen worden voor een ECO-toplaag

PRINCIPESCHETS

Onderdelen (in nummers)

 1. RONA®Blokkenmat geprefabriceerde betonmatras
 2. HP90/90LL woven geotextiel met lussen
 3. hijszoom voor verwerken
 4. inwasmaterial; uitkomende grond of
  gebroken gesteente
 5. teenconstructie; afhankelijk van het
  talud, matten ca. 1 m1 laten doorlopen op de bodem
 6. bovenconstructie: het geotextiel in
  kielspit wegwerken.
 7. Aansluiting op maaiveld met grasbetontegels of groot formaat taludplaten uitvoeren
 8. waterstand hoeft niet verlaagd te
  worden

AANBRENGEN

De matten worden aangebracht met een klem, evenaar en hijskraan. De overlap van het geotextiel zit aan één kant zodat de matten een aansluitend en zanddicht geheel vormen. De matten kunnen indien gewenst aanvullend worden verankerd door stalen haarspelden door de gaten in de betonblokken te drukken.

D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden

TECHNISCHE INFORMATIE EN PROJECTINFORMATIE

Voor technische informatie over RONA®Blokkenmat voor een nadere toelichting, dimensionering en/of een passende oplossing voor uw project kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via ons kantoor in Kampen (085 – 049 5020).

UITVOERINGSMETHODE

RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN
A. RONA®TON BETONZUIL IN DEN DROGE ZETTEN
D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden
B. RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN - ALS PREFAB MAT
RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN – IN SITU ALS MATRAS
C. RONA®BLOKKENMAT IN DEN DROGE UITVOEREN – IN SITU ALS MATRAS
D. RONA®Blokkenmat in natte omstandigheden
D. RONA®BLOKKENMAT IN NATTE OMSTANDIGHEDEN
E-Taludplaat
E. RONA®TALUDPLAAT IN DEN DROGE UITVOEREN
RONA®BLOKKENMAT / TALUDPLAAT IN DROOG/NATTE OMSTANDIGHEDEN
F. RONA®BLOKKENMAT TALUDPLAAT IN DROOG - NATTE OMSTANDIGHEDEN