Brugtalud

Taluds onder en bij bruggen leiden traditioneel meer onder de inwerking van het water dan de overige oevers van een watergang. Door de vernauwing van de watergang en het gebrek aan uitloop vanwege de aanleg van de brughoofden treedt er in nagenoeg alle gevallen een hoge belasting op door stroming in combinatie met golfinwerking. Daarbij zijn brugtaluds gevoeliger voor vandalisme en is het onderhoud aan het talud slechts omzichtig uit te voeren vanaf de droge zijde. Een harde bekleding van het talud is na de aanleg van het brugdek lastig aan te leggen en deze wordt dan ook meestal in het ontwerp van de brug meegenomen.

Belasting:

  • Scheepsgolven
  • Stroming haaks op het talud
  • Stroming langs het talud tot ca. 2 m/s
  • Vandalisme


Principe constructieopbouw:

Over het algemeen is een relatief gesloten harde bekleding aan te bevelen. Esthetisch gezien zijn gezette betonzuilen een goede oplossing bij zichtwerk onder relatief hoge viaducten, terwijl bij de overige toepassingen voor taludplaten of betonblokmatten kan worden gekozen.

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid

Uitvoeringsmethode

Product

door toepassing van matten bestaande uit beton- blokken verbonden aan een drager van geotextiel

door toepassing van grote betonelementen (min. 185 kg) los geplaatst op geotextiel of door toe- passing van matten bestaande uit betonblokken verbonden aan een drager van geotextiel

door toepassing van matten onder water en betonelementen (min. 185 kg) op geotextiel boven water